Maritiem

Waarom een 7x vergroting?
Het kenmerk van een verrekijker voor maritiem gebruik is de 7x vergroting die de kijker biedt.
7x vergroting is het ultieme compromis tussen stabiel beeld bij de geboden vergroting in combinatie met een deinend dek.
Voor het exclusief gebruik van een verrekijker aan boord van een zeilboot is de 7×50 uitvoering het meest geschikt. Zijn grootte en relatief zware gewicht geeft stabiliteit en is aan boord geen enkel beletsel, eerder een voordeel (gewicht dempt trilling)! Wordt de verrekijker mede gebruikt voor andere doeleinden (wandelingen etc.) dan is een 7×42 een betere keuze vanwege de compacte bouw en geringer gewicht.

 

Welke Swarovski kijkers zijn geschikt voor maritiem gebruik?
Swarovski voerde in de midden tachtiger jaren een ultieme maritieme kijker, nl. de zwarte, felgele- of oranjekleurige Marine 7x50SL, zoals die onder andere door Dirk Nauta, Pleun van der Lugt en Staf Versluis tijdens de Whitbread round the world race werden gebruikt.
De blauwe uitvoering met bouwjaar 1984 ligt in de Swarovski vitrine bij House of Outdoor & Opics. http://www.houseofoutdoor.nl

 

34__320x240_sl-blauw

 

Heden ten dage is er de Swarovski Habicht 7x42GA voor in de plaats gekomen, die op het moment van schrijven (anno 2012) 975,00 euro kost.
Gezien de revolutionaire vooruitgang middels het toepassen van nieuwe coatings en optische glassoorten en de daardoor gehaalde lichttransmissie verhoging, geeft de 42-uitvoering (90% lichttransmissie in een nagenoeg volkomen vlakke curve over het gehele optische spectrum), dankzij zijn lagere gewicht (727 gram tegen 1166 gram voor de SL) tevens gebruiksmogelijkheden voor “landelijk” gebruik en verslaat hij qua beeldhelderheid, dankzij de nieuwe technieken, zijn oudere broertje, ondanks diens grotere lenzen, met stukken.

 

Uittrede pupil.
Bij een 7×50 uitvoering is de uittredepupil 7mm. Dit houdt niets anders in, dan dat er een lichtbundel uit de verrekijker komt met een diameter van 7mm die op het menselijk oog (uw pupil) valt. Dit is voor elke verrekijker te berekenen door de objectiefdiameter te delen door de vergrotingsfactor (50 gedeeld door 7). Bij de 7×42 is dit dus 6mm.
De pupil van het menselijk oog reageert op lichtintensiteit als een automatische diafragma in een fototoestel.
Bij fel licht wordt hij kleiner en bij gering licht (schemer) groter (feitelijk sluit of verwijdt de iris zich rondom de pupil).
De capaciteit van deze kringspier (niet te verwarren met uw sluitspier want die zit toch echt ergens anders) is wel leeftijdsgebonden!
Op 17-jarige leeftijd is de maximale grootte 7mm, op 30-jarige leeftijd is dit gereduceerd naar 6mm, op 50-jarige leeftijd 5mm, om bij de respectabele leeftijd van 80 jaar aangekomen zijnde nog slecht 2mm open te kunnen staan. Dit komt omdat de kringspieren latenter worden naarmate de jaren verstrijken. Dit geldt uiteraard niet voor het vrouwelijk geslacht, aangezien zij altijd 18 jaren jong blijven, maar wij mannen….. helaas!

 

Beeldrust.
Hoe ouder wij worden, des te kleiner dus de uitvoering van de verrekijker kan zijn bij gelijke helderheid. Hier zit echter wel een maar aan en dat is de beeldrust die “grotere” kijkers bieden.
Stel; u bent 60 jaren jong (max. pupilgrootte 4mm) en u bent in het bezit van een 7×30 verrekijker, die een ruime 4mm grote uittredepupil kent. Uw pupil wordt in de schemer volledig belicht door de uittredepupil van de verrekijker en u heeft een volkomen helder beeld. Als u nu uw hoofd en/of verrekijker beweegt ten opzichte van elkaar, valt er licht naast uw pupil en heeft u beeld- en helderheidverlies. Zou u door een 7×50 verrekijker hebben gekeken, dan was er 7mm licht op uw pupil gevallen (met dezelfde helderheid van de 7×30 uitvoering want het overige licht valt naast uw pupil) maar bij beweging (veroorzaakt door het zwaar stampende dek of andere factoren) heeft u veel meer beeldrust aangezien u 3mm meer speling hebt voordat beeld- en helderheidverlies optreedt.
Aan boord van een sloep (op de Vecht) of een supertanker (gezien zijn lengte) zal het fenomeen “stampend dek” niet zo gauw voorkomen dus de –op leeftijd zijnde- schipper van een sloep kan zeer goed af met de 7×30 uitvoering, terwijl de supertanker een 10×70 aan boord zal hebben (de uitzondering op de regel).

 

Kompas en inclinatiezones.
Maritieme verrekijkers komen voor in de vergrotingen 7×30, 7×42 en 7×50, al dan niet voorzien van een kompas. Besef wel dat de kompaswereld vijf inclinatie zones kent. Koopt u een met een kompas uitgevoerde verrekijker, dan bent u wat het kompas betreft gebonden aan de zone die aangegeven staat.
Staat deze niet aangegeven, dan kunt u er gevoeglijk vanuit gaan dat deze voor zone 1 is uitgerust aangezien ons landje in die zone ligt.

 

Zone 1 is alles gelegen ten noorden van de grillige oost/west lijn: Middelandse Zee – Japan – Mexico.
Zone 2 ligt ten zuiden van zone 1 en ten noorden van de grillige oost/west lijn: Zuid-Suriname – Zuid-Marokko – Jemen – Filippijnen.
Zone 3 ligt ten zuiden van zone 2 en ten noorden van de grillige oost/west lijn: Montevideo – Gabon – Borneo.
Zone 4 ligt ten zuiden van zone 3 en ten noorden van de grillige oost/west lijn: Zuid Shetland eilanden – Zuidpool Bekken – Noord Australië.
Zone 5 ligt ten zuiden van zone 4.

 

Declinatie lijnen (magnetische veldverschuivingen) zijn meestal wel te corrigeren op de kompassen, inclinatie niet.

 

35__320x240_inlicatielijnen

 

LET OP: ijzer en/of elektronica in de nabijheid van de, met een kompas uitgeruste verrekijker, kan magnetisme veroorzaken en een afwijking in het kompas doen laten optreden. Bij afwijkende metingen ten opzichte van het boordkompas ALTIJD het boordkompas vertrouwen!